Rivning, sanering & Betongslipning i Falun & Borlänge

Att sanera vid rivning

  •     asbestsanering
  •     smutsig miljö t ex nikotin
  •     asbestprovtagning
  •     borttagning av golvmattor
  •     bilning av betong
  •     slipar betonggolv 

Att hantera asbest är farligt. Vi har lång erfarenhet och vet vad som krävs för en säker hantering vid rivning och sanering. Allt arbete med asbest och asbesthaltigt material planeras, ordnas och utförs så att så få personer som möjligt exponseras. Vi ser till att vi som arbetar utsätts för så lite damm som möjligt med hjälp av säkert arbetssätt, godkända skyddskläder och andningsskydd.

RP:s Sanering erbjuder rivning och sanering främst av asbest men även sanering av smutsiga miljöer som t.ex.nikotinskador. Vi utför även asbestprovtagning. Vi utför provtagningen och levererar provsvar inom 2-3 dagar. Vi kan ta prover från damm, jord, luft och från andra material. I byggnader kan man hitta asbest i rörledningar, mattor, fogar, fasadplattor och takpannor. Dessa kan finnas i de flesta byggnader både i privata fastigheter och industrier.

Vi har lång erfarenhet och utför alltid ett noggrannt saneringsarbete med största säkerhetstänk. Våra experter gör riskbedömningar och tar stor hänsyn till intilliggande miljöer när det gäller buller och nedsmutsning. Vi lever upp till de krav som finns på att återvinna material och följer med i utvecklingen angående miljöaspekten. Mycket av rivningsmaterial går att återvinna.

Vi erbjuder också slipning av betonggolv och borttagning av golvmattor. 

Vänd dig till RP:s Sanering för sanering. Vi tar uppdrag i Gävle, Sandviken, Bofors, Avesta, Sala, Norberg, Säter, Hedmora, Heby och Fagersta

Vid brandsanering kan det finnas spridd asbest på grund av skador i isolermaterial och cementskivor. Vi hjälper dig med hela kedjan, från analys till sanering. Sedan 1982 har asbest totalförbjudits i byggnadsmaterial. Asbest lever alltså kvar i byggnader från 50-60-talet t.ex. i mattlim, kakelfogar och eternitplattor. Det finns även i olika isolermaterial. Genom tester och asbestsanering undviker du hälsofarliga miljöer. Yrkesgrupper som rörläggare, städare och mattläggare utsätts för asbest. Det kan på sikt leda till allvarlig lungsjukdom. Anlita oss för trygg och säker hantering där vi återskapar en frisk miljö för alla.